Budżet gminy – sposoby szacowania

Podczas charakteryzowania jednostki terytorialnej jaką jest gmina, nie można pominąć aspektu omówienia nieco szczegółowiej pojęcia i zakresu terminu „budżet gminy”. Na czym on polega i co obejmuje w swych granicach formalnych? Dowiesz się o tym więcej w ramach lektury poniższych fragmentów naszego informatora. Zapraszamy!
Trochę faktów
Budżet gminy jest to nic innego jak specyficzny plan uwzględniający zarówno dochody, jak i z drugiej strony szereg wydatków typowych dla gminy. Jest on przyjmowany na wycieczki w Tatry z przewodnikiem podstawie dokumentu formalnego, a dokładniej rzecz biorąc – w postaci specyficznej uchwały budżetowej, która musi zostać przyjęta na mocy standardowego głosowania odbywającego się na sesji rady gminy. A zatem w praktyce- zatwierdzają budżet i odpowiadają za niego radni wchodzący w skład organu zarządzającego daną gminą. W kontekście gospodarki finansowej gminy, nie ma wątpliwości co do tego, że budżet jest bazą wyjściową, zdecydowaną podstawą. Gmina odpowiada w tym zakresie za realizację szeroko rozumianej gospodarki finansowej. Wszystko to natomiast opiera się na wykonywaniu i wdrażaniu poszczególnych etapów uchwały budżetowej.
Plan roczny
Budżet gminy zostaje przyjmowany raz w roku i ma obowiązywać na całe dwanaście miesięcy funkcjonowania gminy, na ten czas są też wydzielane określone środki pieniężne przeznaczone na wdrażanie danych projektów. Musimy wspomnieć i o tym, że jest to schemat roczny, szczegółowo przeanalizowany oraz drobiazgowo rozpisany. Nie można mówić o pojęciu budżetu gminnego, gdy pominięte zostaną dwie podstawowe kategorie jego szacowania i formowania, a mianowicie- dochody oraz wydatki, a także przychody i rozchody. Jeżeli chodzi o wydatki oraz przychody, to w grę wchodzą w tym aspekcie zakłady budżetowe, ale też środki specjalne, fundusze pozyskane z zewnątrz- rozmaitych projektów, na przykład pomoc Unii Europejskiej, fundusze celowe rozlicznych jednostek samorządu administracyjnego, czy też finanse typowe dla instytucji gospodarki budżetowej.

Źródło:

Zobacz stronę autora: szafa gazowa ceny

Related Posts