Rola gminy – organy i funkcje

Gmina stanowi jedną z podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, jaka funkcjonuje w polskim systemie administracyjnym od dawien dawna. Warto wiedzieć, iż gmina ma do spełnienia określone zadania. Więcej o nich w dalszych fragmentach. Zapraszamy do zgłębienia poszczególnych akapitów naszego tekstu.
Organy gminne
Gmina działa w oparciu o specyficzną strukturę władzy, jaka jest w niej sprawowana. Mowa między innymi po wyszczególnieniu danych organów gminnych, do jakich zalicza się władzę kontrolną i uchwałodawczą. Nie można pominąć w tym aspekcie także komisji stałych oraz komisji doraźnych, a te są tworzone przez radę gminy i wybierane spośród radnych. Jeszcze co innego to rada gminy. Jeżeli natomiast chodzi o władzę wykonawczą, to sprawuje ją wójt, a więc występuje wtedy gmina wiejska, burmistrz działający w obszarach gminy miejskiej, czy też gminy miejsko-wiejskiej, a także prezydent w przypadku klasycznych gmin miejskich, które istnieją na prawach powiatu oraz standardowych gmin miejskich. Jeszcze innym organem także wartym wyróżnienia okazuje się komisja bezpieczeństwa i porządku, która pojawia się w strukturach gminy miejskiej, a więc wówczas, gdy chodzi o funkcjonowanie tradycyjnego miasta na prawach powiatowych.
Funkcje gminy
Gmina ma do spełnienia szereg rozlicznych rodzajów zadań. W wielkim skrócie mówiąc, realizuje ona docelowo wszelkie sprawy i kwestie publiczne w aspekcie podziału regionalnego. Zadania jej są podzielone na zastrzeżone oraz niezastrzeżone. Wyróżnia się także kryterium selekcji funkcji gminy pod względem tego, czy są to zlecone, czy też ustawowo nadawane zadania. W tych pierwszych chodzi o takie obowiązki, jakie wynikają z wydzielenia ich przez organy władzy krajowej. Musimy wspomnieć również o tym, że gmina stawia sobie za cel wykonywanie szereg zadań, jakie nie są zastrzeżone. A mianowicie wówczas ma to związek z kompetencjami i funkcjonowaniem wielu pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Może to być powiat bądź województwo.

Źródło:

Related Posts