Pojęcie gminy jest ściśle związane z językiem niemieckim, w którym funkcjonuje termin Gemeinde, a więc w dosłownym tłumaczeniu „społeczność”, czy też „komuna”. W praktycznym rozumieniu natomiast, miano to odnosi się jednoznacznie do określonego rodzaju jednostki podziału administracyjnego występującego w naszym kraju od wielu lat.
Nie tylko w administracji
Na pierwszy rzut oka, termin „gmina” jednoznacznie kojarzy się większości osób ze strukturą typową dla naszego kraju. Niemniej jednak warto wiedzieć, że ta jednostka podziału terytorialnego to też obróbka skrawaniem Lubań określenie odnoszące się do szeregu zupełnie innych rodzajów wspólnot. W grę wchodzić może w nieco odmiennym kontekście chociażby miano „gmina wyznaniowa”. Dodatkowo, na przestrzeni czasu, utrwaliło się też pojęcie „gminy szkolnej”. Kiedyś jednakże gmin współcześnie występujących nie było. W ich miejsce natomiast działały „gromady”. W szczególności miało to miejsce w latach od 1954 roku do roku 1972. O gminach, w kontekście jednej z naczelnych jednostek samorządu terytorialnego, można zaś mówić w odniesieniu do charakterystyki polskiego systemu podziału administracyjnego począwszy od 1990 roku.
Jak działa w praktyce?
Gmina generalnie jest naczelna jednostką samorządu terytorialnego, a to jak już wyżej wspomnieliśmy, występuje w specyfice podziału administracyjnego począwszy od 1990 roku i nieprzerwanie od tego czasu. Sposób, w jaki gmina funkcjonuje i jest zarządzana zaś jest uzależnione przede wszystkim od jej statutu. Statut to z kolei dokument formalny, który mówi konkretnie o stylu i ustroju gminu. W zakresie pojęcia współczesnej gminy wyróżnia się kilka jej charakterystycznych rodzajów, w tym zwłaszcza gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska.
Rola gmin
Gmina, jak każda konkretna jednostka terytorialna, odznacza się realizacją określonych rodzajów zadań, jakie są przed nią stawiane. W tym zakresie należy wspomnieć między innymi o nadzorowaniu i wprowadzaniu w czyn rozmaitych spraw publicznych, jakie przybierają charakter lokalny. Wydziela się w tym kontekście zarówno zadania własne, jak również zadania niezastrzeżone.

Źródło:

Related Posts