Stowarzyszenia Gmin – jak mogą być tworzone?

Gminy to podstawowe jednostki podziału administracyjnego obowiązującego w naszym kraju od lat, na chwilę obecną, według najświeższej reformy terytorialnej również. Pełnią one, podobnie jak inne tego rodzaju obszary państwowe, to jest powiaty, czy też województwa, wiele rozlicznych rodzajów zadań i funkcji im narzucanych. Wykształcone są one dziś na tyle, że można mówić o rozlicznych https://metryicentymetry.pl/ formacjach z nimi związanych, a w tym między innymi Stowarzyszeniach Gmin. Czym one są? Popatrz poniżej.
Wedle przepisów prawnych
Biorąc pod uwagę aspekt prawny, a dokładniej artykuł 84 ust. 1, jako stowarzyszenie rozumie się taką formację, która jest konstruowana w określonym celu. Nadrzędną jego funkcją ma być bowiem promowanie, rozpowszechnianie i wspieranie dentysta sopot idei funkcjonowania samorządu administracyjnego. Dodatkowo, w grę wchodzi także ochrona wspólnych interesów i dążeń. Istnienie czegoś takiego jak Stowarzyszenie Gmin jest natomiast realne w praktyce dzięki uchwaleniu w roku 1990, a dokładniej w dniu 8 marca, artykułów 84 i 84a. Poświęcone one zostały w całości aspektowi samorządu gminnego. Warto także wspomnieć o ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach
Kilka przykładów
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione omówienie pojęcia Stowarzyszenia Gmin, warto wyszczególnić dla przykładu parę powszechnych w naszym kraju formacji tej kategorii, do których zalicza się między innymi Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Kolejnym podobnym związkiem jest Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Źródło:

Related Posts