Powiat – co wyróżnia tę jednostkę administracyjną?

W Polsce istnieje od przeszło kilkudziesięciu lat charakterystyczny podział administracyjny, jaki inaczej określa się podziałem terytorialnym. Wśród podstawowych jednostek wyszczególnionych właśnie w ramach wyżej wspomnianej struktury, należy wymienić między innymi powiaty. Czym się odznaczają?
Szczegółowe dane teoretyczne
Jeżeli chodzi o klasyfikację jednostek samorządu terytorialnego, to trzeba wspomnieć, iż powiatem określa się taki obszar w granicach państwowego organizmu, który stanowi okręg drugiego stopnia. Pod względem praktycznym natomiast, każdy powiat zawsze wkracza częściowo na powierzchnię województwa. Jego działanie i istnienie oraz rozwój są natomiast regulowane na podstawie obowiązujących przepisów natury prawnej. W grę wchodzi tu ustawa przyjęta w dniu 5 czerwca 1998 roku, płyty stropowe S - 240 x90 a dokładniej ustawa o samorządzie powiatowym.
Mniej formalnie
W języku potocznym, wydziela się w odniesieniu do omawianego terminu „powiat” dwa charakterystyczne określenia- powiat grodzki, a także powiat ziemski. Generalnie jednak ten podział wyżej wymieniony nie jest uwzględniony w formalnych dokumentach na temat podziału administracyjnego, dlatego też oficjalnie pojęcia te i formacje nie istniej. Nie ma o nich bowiem żadnej wzmianki we wcześniej wspomnianej ustawie o samorządzie powiatowym. Zgodnie z najświeższymi danymi statystycznymi, w naszym kraju występuje na chwilę obecną trzysta czternaście powiatów, a także sześćdziesiąt sześć miast na prawach powiatowych.

Źródło:

Related Posts