Gmina – jakie zadania powinna realizować?

Gmina należy do najważniejszych elementów współczesnego podziału terytorialnego, a więc inaczej struktury administracyjnej, typowej dla naszego kraju. Warto wiedzieć, że sam specyficzny podział to jedno. Druga ważna kwestia wiążąca się z pojęciem gminy to między innymi szereg rozmaitych funkcji, jakie ma ona spełniać w ramach swego funkcjonowania. Poniżej wyszczególnimy kilka z nich.
Ogólny zakres prosperowania
Gmina musi spełniać między innymi zadania zastrzeżone oraz niezastrzeżone. Warto także wyszczególnić podział http://www.metalware.pl/ na funkcje wynikające z zadań narzuconych przez władze krajowe, a więc tak zwanych zadań zleconych, jak także bardzo istotne okazują się zadania własne.
Zadania własne
Własne zadania najprościej jest scharakteryzować, jako takie, które powinny być realizowane w celu zaspokojenia zapotrzebowania typowego dla danej, określonej ściśle wspólnoty, a więc ludności zamieszkującej na określonym terytorium danego obszaru samorządowego. W obrębie zadań własnych zaś wyszczególnia się wielorakie inne kategorie biuro rachunkowe Bytom podziału. I tak, na tej podstawie, mowa o obowiązkowych zadaniach i zadaniach fakultatywnych.
Obowiązkowe a fakultatywne
Obowiązkowe zadania są to takie, które okazują się obligatoryjne, ponieważ nie można z nich się wycofać, nie podjąć się ich wdrożenia i realizacji. Chodzi o to, aby zagwarantować w puli budżetowej odpowiednie środki pieniężne na to, by zostały one wykonane. Jeżeli zaś mowa o zadaniach fakultatywnych, to gmina pełni tu funkcje w zakresie, jaki jest możliwy w danym momencie, a więc można śmiało stwierdzić, iż jest to coś „dodatkowego”, niekoniecznego za wszelką cenę do wdrożenia. Częstokroć są to zadania, jakie gmina realizuje, ale na przykład stopniowo, sukcesywnie, systematycznie, lecz nie w całości, od razu. Nie są to na pewno żadne zadania narzucone, lecz samodzielnie sobie przez gminę wyznaczone.

Źródło:

Related Posts