Zadania własne gminy – co obejmują?

Gmina jako jednostka podziału administracyjnego w naszym kraju, nie tylko stanowi określoną formę obszaru terytorialnego. Jest to także bardzo ważny organ w momencie, gdy mowa o specyficznych zadaniach, a także szeregu wielorakich funkcji stawianych przed gminą. W kategorii rozmaitych ról, jakie gmina ma odgrywać, warto wyszczególnić zadania własne oraz zadania zlecone. W niniejszym tekście, uwagę poświęcimy tym pierwszym.
Co się do nich zalicza?
Pojęcie „zadania własne” naprawdę jest bardzo szerokim terminem. Obejmuje ono szereg różnorodnych zadań, jakie gmina ma pełnić. Musimy wiedzieć między innymi o tym, że gmina ma wprowadzać i czuwać nad wprowadzonym ładem przestrzennym. Jest to bardzo istotne, żeby odpowiadała ona za ochronę środowiska naturalnego, jak również gospodarkę wodną i zarządzanie nieruchomościami. Gmina odpowiada też za to, jak wygląda na jej obszarze organizacja ruchu drogowego oraz jak prezentują się obiekty mostowe, wiadukty, drogi, place, czy też ulice. Pod gminą są też kurs skiturowy wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, sprawowanie ogólnego porządku komunalnego, utylizacja odpadów, dostarczanie mieszkańcom energii elektrycznej czy też cieplnej oraz gazu. Gmina ma zapewniać ludności stosowne formy ochrony zdrowia, jak również generalny transport rozumiany jako komunikacja zbiorowa.
Wiele funkcji dodatkowych
Gmina jest też jako jednostka terytorialna odpowiedzialna za zapewnienie edukacji publicznej. Od niej uzależniona jest także kwestia budownictwa mieszkaniowego na jej obszarze oraz funkcjonowanie pomocy społecznej, przez co rozumie się działalność tak zakładów o charakterze opiekuńczym, jak i wszelkiego typu ośrodków wspierania ludzi starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy. Gmina ma również być odpowiedzialna za kulturę, w tym nie tylko rozumianą w charakterze instytucji takich jak biblioteka, teatr, czy też kina oraz zabytki, ale też mowa tu o kulturze fizycznej oraz turystyce i promocji regionu. Jest tu między innymi kwestia zarządzania urządzeniami sportowymi, ich tworzenia, reklamowania na tle krajowym, jak też prowadzenie terenów rekreacyjnych.

Źródło:

Related Posts