Do podstawowych rodzajów jednostek podziału terytorialnego, czyli inaczej mówiąc podziału administracyjnego, zaliczyć należy województwo. Pojęcie to jest każdemu z nas doskonale znane, jednak w niniejszym artykule przybliżymy kilka zagadnień formalnych związanych z owym terminem. Zapraszamy do przyjrzenia się szczegółom przedstawionym poniżej.
Czym jest województwo?
Województwo stanowi określoną jednostkę podziału administracyjnego, która zaliczana jest na dziś dzień do jednostek poziomu najwyższego, przynajmniej w obrębie naszego kraju. W roku 1990 natomiast wprowadzono znaczące, istotne zmiany, które pociągnęły za sobą nowe rozumienie tego terminu. Otóż województwem zaczęto określać jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego w zakresie administracji rządowej. Od 1999 roku z kolei województwo stało się też organem samorządu terytorialnego.
Rys historyczny
Województwa występowały w naszym kraju już dawno temu. Na przestrzeni poszczególnych stuleci można było wyszczególnić tego rodzaju jednostki, z tym, że pełniły one nieco inną funkcję. Specyficzny podział państwa polskiego na takie obszary sięga prawdopodobnie już czasów rozbicia dzielnicowego. W konsekwencji tego można mówić o funkcjonowaniu http://www.serwis-pc.org.pl/reda.php województw w Polsce na przełomie dwóch stuleci- czternastego oraz piętnastego. Najpierw, jako województwa rozumiano indywidualnie działające i istniejące odrębnie zgromadzenia wojskowe. Występowały one na konkretnych obszarach naszego kraju, a na ich czele stali zarządcy, którzy byli typowani przez aktualnego władcę Polski. Wodzowie wybierali bowiem wojewodów.
Sytuacja aktualna
Dzisiaj wydziela się w Polsce szesnaście województw, co stanowi efekt podziału administracyjnego, jaki wprowadzony został wraz z dniem pierwszego stycznia 1999 roku. Po co zdecydowano się na znaczące w porównaniu z wcześniejszym stanem zredukowanie ilości regionów w naszym kraju? Jak wówczas argumentowano, chodziło o to, żeby za pośrednictwem świeżo opracowanej reformy doszło do uformowania większych terytoriów administracyjnych, jakie byłyby konkurencyjne z innymi obszarami. W szczególności, kiedy w grę wchodziło wejście Polski w struktury Unii Europejskiej. Wcześniej występujące województwa – chociaż dużo liczebniejsze – i tak były za małe powierzchniowo, aby prezentować się wyjątkowo korzystnie na tle innych, silnych regionów wyróżniających się w Unii.

Źródło:

Related Posts