Samorząd gminny – czym się odznacza?

Pod pojęciem samorządu gminnego kryje się określony w podziale administracyjnym danego organizmu państwowego związek jaki tworzony jest przez lokalną, regionalna ludność na poziomie gminnym. Chodzi więc o funkcjonowanie zgromadzenia na prawach odrębnych, indywidualnych, co pozwala na realizację ściśle określonych zadań o charakterze administracji publicznej.
Z prawnego punktu widzenia
Samorząd gminny odznacza się także posiadaniem odpowiedniego budżetu. W tym kontekście trzeba wspomnieć między innymi o funduszach, jakimi są materialne środki pieniężne, jakie pozwalają na wprowadzenie wielorakich założonych projektów w życie. Dzięki nim poszczególne zadania mogą zostać zrealizowane oraz przeprowadzone z powodzeniem. Gmina odznacza się formalnie byciem ściśle wydzieloną jednostką samorządu terytorialnego, a jej prawa i obowiązki są regulowane formalnie. W tym celu uchwalona została https://pracownia-feniks.pl/ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która jest ważna po dziś dzień.
Kilka rodzajów
Gmina, jako jednostka podziału samorządowego w naszym kraju, odznacza się różnorodnymi cechami, w zależności od tego, o jakim rodzaju gminy mówimy. Patrząc na specyfikę typów gminnych zgromadzeń, trzeba wyszczególnić trzy najważniejsze formacje tej kategorii- miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Te ostatnie określa się często mianem wielowioskowych, czy też inaczej zbiorowych. Zgodnie z prawem, istnieje także sposobność wyodrębnienia przez gminną jednostkę kilka innych jednostek, także administracyjnych w swym charakterze, jakie będą pełnić rolę pomocniczą, swego rodzaju wsparcia. Mowa tu o sołectwach- ale to znacznie rzadziej, dzielnicach i osiedlach.

Źródło:

Zobacz stronę autora: parapety poznań

Related Posts