Jednostka podziału administracyjnego w naszym kraju to między innymi gmina. W tym zakresie wyróżnia się podział między innymi na gminę miejską, gminę wiejską oraz gminę miejsko-wiejską. O różnicy w tych obszarach terytorialnych więcej poniżej.
Gmina miejska
Termin ten odnosi się to określenia gminy, która funkcjonuje jako miasto. Biorąc pod uwagę ogólny podział administracyjny w naszym kraju, musimy wspomnieć, że gmina miejska ma status miasta. Kiedyś nie było wymagane, aby gminy miejskie były równoznaczne z tym, jak pokrywają się granice miasta. Obecnie natomiast te dwie kwestie muszą iść ze sobą braided cable sleeving w parze. Jeżeli chodzi o sposób sprawowania władzy przez gminę i nadzorowania całej powierzchni gminnej, to należy wyszczególnić, iż gmina miejska ma prawo do formowania rozlicznych jednostek pomocniczych. W szczególności, wydziela się wówczas osiedla oraz dzielnice. Mniej popularne w praktyce, ale formalnie również możliwe do wytworzenia są też organy wsparcia dodatkowe rozumiane jako sołectwa. Takie formy pomocnicze typowe są rzadziej, ale także funkcjonują, na przykład w Mikołowie.
Dane statystyczne w pigułce
W zestawieniu statystycznym sprzed dwóch lat uwzględniono jednoznacznie, iż gmin miejskich w naszym kraju było dokładnie trzysta cztery. Wśród tych jednostek samorządu terytorialnego, wydzielić trzeba aż sześćdziesiąt sześć gmin miejskich, które działają w oparciu o klasyczne prawa powiatowe. Na czele takich gmin stoją prezydenci miejscy. To oni są też odpowiedzialni za pełnienie funkcji zarządu powiatu. Wykonują oni zadania starosty. Musimy też wspomnieć o występowaniu w takich gminach ważnej instytucji, jaką jest rada powiatu – ma ona swoje zadania, kompetencje i zakres przywilejów jej przypisanych.
Ciekawostki
Warto wiedzieć, że wśród tak wielu rozmaitych gmin miejskich, jakie wyszczególnia się na terenie naszego kraju, wyjątkowo małą liczebnie powierzchnią jest Krynica Morska uchodząca za najmniej ludną w całej Polsce. Poza gminami miejskimi, a także okręgami typowo wiejskimi, istnieją również formy pośrednie, przez które rozumie się gminy miejsko-wiejskie. Obejmują one zarówno miasta, jak także tradycyjne polskie wsie. Przeważnie, w takiej formie administracyjnej jako siedziba występuje miasto, które pełni rolę nadrzędną nad wiejskimi formacjami. Od tej zasady istnieje jednak swego rodzaju wyjątek, a jest nim gmina Nowe Skalmierzyce. Ma ona mimo swego charakter gminy miejsko-wiejskiej siedzibę nie w mieście, a we wsi.

Źródło:

Zobacz stronę autora: informacje Rumia

Related Posts